Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

Finans i dagliglivet

Finans er et ord som brukes veldig ofte. Vi leser om finans i avisen, hører om det på TV og på radio. Internett er vanligvis også dekket i informasjon om finans og hvordan verden endrer finans sine spilleregler, gir oss dårligere utfall og videre at finans ikke kan opprettholdes slik det er i dag. Det er lett å rote seg bort i alt det kaoset som er i verden i dag og ikke fokusere på den delen av finans vi tar del i hver dag. Karmøybladet ønsker derfor å rette din oppmerksomhet mot tre viktige konsepter som vi bruker hver eneste dag, eller i hvert fall veldig ofte. Kredittkortet, forbrukslånet og huslånet er tre lån som er helt sentrale i hverdagsfinansen.

Kredittkort

Det viktigste med finans for vanlige folk er at vi vanlige folk kan få lån til å ta del i den levestandarden vi har i Norge. Kredittkortet har hjulpet oss til å kunne bruke penger mer fleksibelt enn kun å vente på månedens lønn for deretter å bruke lønnen på regninger, ønsker og annet.

Et kredittkort er et lån som blir innvilget som en ramme. Får du innvilget et kredittkort med 50.000 kroner så kan du bruke så mye eller så lite av de 50.000 kronene når du vil ved hjelp av et kredittkort. Du kan betale med kortet eller ta ut penger med kortet. Når lånet ditt vokser, som et resultat av at du har brukt kortet, vil det ikke påløpe renter i en viss periode. Den rentefrie perioden varierer fra 30 til 50 dager. En rente på mellom ca. 15% og omkring 100% påfaller den utestående saldoen når det har gått 30 til 50 dager.

Forbrukslån

De aller fleste nordmenn har et kredittkort. Det er lett å ta opp og det er praktisk å ha i baklommen. Kredittkort gir brukeren tilgang på litt ekstra penger. Et billig forbrukslån derimot gir låntaker tilgang på ganske mye mer penger. Kredittkort og forbrukslån krever ingen form for sikkerhet, men lånene binder deg personlig. Mens forbrukslånet kan strekkes over hele 15 år med en lavere rente, gjelder ikke dette for kredittkortet. Her er det med andre ord store forskjeller i pris og i bruksvilkår mellom kundene også. Forbrukslånet gir store penger i faste rammer over enn viss periode.

Huslån

Hus er en viktig del av nordmenns levestandard. Huslånet er den mest sentrale delen av mikroøkonomien og makroøkonomien. Nordmenn er helt avhengig av huslån for å kunne skaffe seg et hus å bo. Huslånet er heldigvis et veldig billig lån, med en rente på rundt 2%. Låntakere må derimot legge 15% av kjøpesummen i egenkapital, hvor banken tar pant i huset for hele bankens lån.