Finans

Finans er et ord som brukes veldig ofte. Vi leser om finans i avisen, hører om det på TV og på radio. Internett er vanligvis også dekket i informasjon om finans og hvordan verden endrer finans sine spilleregler, gir oss dårligere utfall og videre at finans ikke kan opprettholdes slik det er i dag. Det […]